Back

Mùa COVID-19, Giáo viên chúng mình làm gì để vừa trau dồi chuyên môn, vừa tăng thêm thu nhập?

Kì “nghỉ hè” năm nay có vẻ đến sớm hơn dự định.
Các Thầy Cô chúng mình đã có kế hoạch gì để vừa trau dồi chuyên môn, vừa tăng thêm thu nhập?

Tình hình này thì mở một lớp dạy trực tuyến có lẽ là một biện pháp khả thi nhưng…

⁉️ Làm thế nào để tạo ra môi trường học trực tuyến hiệu quả?
⁉️ Dùng hệ thống nào để quản lý việc tự học ở nhà của học viên?
⁉️ Mở lớp rồi, làm sao để kiếm được học viên?
⁉️ Việc chuẩn bị một buổi dạy có tốn quá nhiều thời gian và công sức?
và … rất nhiều câu hỏi khác về lớp học trực tuyến..

👉 Tất cả sẽ được trả lời tại khóa đào tạo dưới đây, Chuyên gia sẽ gợi mở, trả lời và cung cấp công cụ quan trọng nhất để Thầy Cô có thể có ngay cho mình một lớp học trực tuyến.

Đầu tư cho bản thân là đầu tư siêu lợi nhuận,
👉 Đăng ký ngay tại https://forms.gle/nrxRiLVVpg1osAgj6 , học trực tuyến 2 buổi (~ 6giờ học + thực hành + công cụ => Thầy Cô sẽ làm được ngay)

Nội dung:
Buổi 1: Hướng dẫn và dạy học trực tuyến cơ bản + thực hành.
Buổi 2: Kết hợp với Team-based Learning (TBL) và dạy học dựa theo dữ liệu + thực hành.

Huấn luyện:
Thầy. Thái Chương
(Founder & CEO Công ty Cổ phần Cohota)

Tài liệu tham khảo:
https://blog.cohota.com/
Top 100 Startup Wheel 2019

Đầu tư cho bản thân là đầu tư siêu lợi nhuận,
👉 Đăng ký ngay tại https://forms.gle/nrxRiLVVpg1osAgj6 để nhận thông tin xếp lớp

Một lớp kèm trực tuyến lớp 3 thường ngày tại Gia Sư Nam Long

Thầy Cô hãy cho mình một cơ hội để cùng mở ra một chân trời mới nhé!

Một lớp dạy thực tế của cô giáo #GSNL sau khóa học