fbpx

Đáp án tham khảo đề thi môn KHTN và KHXH (tất cả các mã đề) tốt nghiệp THPT năm 2023

Sáng 29/6, các sĩ tử 2K5 làm bài thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tổ hợp: Khoa học tự nhiên (Vật Lý, Hoá Học, Sinh Học) hoặc Khoa học xã hội (Lịch Sử, Địa Lý, GDCD), dưới đây là đề thi và đáp án từng môn tốt nghiệp THPT 2023.

Vật Lý

Đề thi (Mã đề 209)

Đề thi môn Vật Lý tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2023 - 1
Đề thi môn Vật Lý tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2023 – 1
Đề thi môn Vật Lý tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2023 - 2
Đề thi môn Vật Lý tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2023 – 2
Đề thi môn Vật Lý tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2023 - 3
Đề thi môn Vật Lý tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2023 – 3
Đề thi môn Vật Lý tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2023 - 4
Đề thi môn Vật Lý tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2023 – 4

Đáp án

Quý Phụ huynh và các em học sinh tham khảo tại: https://giasunamlong.com/dap-an-tham-khao-de-thi-mon-vat-ly-tat-ca-cac-ma-de-tot-nghiep-thpt-nam-2023/

Hoá Học

Đề thi (Mã đề 201)

Đáp án

Quý Phụ huynh và các em học sinh tham khảo tại: https://giasunamlong.com/dap-an-tham-khao-de-thi-mon-hoa-hoc-tat-ca-cac-ma-de-tot-nghiep-thpt-nam-2023/

Sinh Học

Đề thi (Mã đề 210)

Đáp án

Quý Phụ huynh và các em học sinh tham khảo tại: https://giasunamlong.com/dap-an-tham-khao-de-thi-mon-sinh-hoc-tat-ca-cac-ma-de-tot-nghiep-thpt-nam-2023/

Lịch Sử

Đề thi (Mã đề 310)

Đáp án

Quý Phụ huynh và các em học sinh tham khảo tại: https://giasunamlong.com/dap-an-tham-khao-de-thi-mon-lich-su-tat-ca-cac-ma-de-tot-nghiep-thpt-nam-2023/

Địa Lý

Đề thi (Mã đề 308)

Đáp án

Quý Phụ huynh và các em học sinh tham khảo tại: https://giasunamlong.com/dap-an-tham-khao-de-thi-mon-dia-ly-tat-ca-cac-ma-de-tot-nghiep-thpt-nam-2023/

GDCD

Đề thi (Mã đề 311)

Đáp án

Quý Phụ huynh và các em học sinh tham khảo tại: https://giasunamlong.com/dap-an-tham-khao-de-thi-mon-gdcd-tat-ca-cac-ma-de-tot-nghiep-thpt-nam-2023/