Giúp công việc các thành viên hiệu quả và đơn giản hơn bao giờ hết

Chỉ 5 phút / lớp – Các thành viên làm báo cáo mỗi tuần một lần, vào cuối mỗi tuần hoặc sau khi kết thúc lịch dạy