HÃY TRỞ THÀNH MỘT THÀNH VIÊN CỦA GSNL

Hoạt động theo tổ chức, tự do, năng động,.. không mất phí. Chính sách BHXH, BHYT,.. đảm bảo dành cho giáo viên cơ hữu.

Việc ghi rõ kinh nghiệm, cũng như nguyện vọng bản thân một cách chi tiết là một lợi thế.